Välkommen till Sköldpaddan

Sköldpaddan har barn i åldrarna 1-3 år.

Vi ser till barnens intresseområden i val av projekt och lärmiljö.

Varje tisdag, onsdag och torsdag är barnen indelade i mindre grupper, 
utifrån barnens intresseområden. 

Skapande verksamhet

I verksamheten ingår sagoläsning, dans, skapande, musik, lek, utforskande och utevistelse.

Vi inspirerar till att bli intresserade av olika språk  genom att räkna och sjunga, samt uppmärksamma ord på olika språk, i projektet och när de uppkommer naturligt.
Vi arbetar med hållbar utveckling genom att städa upp i vår närmiljö. Barnen deltar även i sopsorteringen.

Uppdaterad: