Välkommen till Salamandern

Salamandern har barn i åldrarna 2,5-6 år

Lekens betydelse

I leken utvecklas koncentrationen och det sociala samspelet som ligger till grund för all aktivitet. Dessutom vistas vi utomhus så mycket som vi kan. Kreativiteten, utforskandet, motoriken samt hälsan gynnas av att leka utomhus.

Verksamheten har en tydlig struktur som skapar en lugn och trygg miljö med utrymme för projektarbete, skapande, rörelse och utflykter m.m.

 

 

Uppdaterad: