Välkommen till Salamandern

Salamandern har barn i åldrarna 2-6 år

Hos oss är alla barn aktiva i verksamheten utifrån sina egna förutsättningar. Vi bemöter varje barn individuellt och med rätt form av stöd. Alla har möjlighet att lyckas!

Verksamheten har en tydlig struktur som skapar en lugn och trygg miljö. I vår verksamhet finns utrymme för projektarbete, skapande, rörelse och utflykter m.m.

Lekens betydelse

I leken utvecklas koncentrationen och det sociala samspelet som ligger till grund för all aktivitet. Dessutom vistas vi utomhus så mycket som vi kan. Kreativiteten, utforskandet, motoriken och hälsa gynnas av att leka utomhus.

Under läsåret 2018/2019 har vi beviljats statsbidrag. Utifrån detta har vi delat upp avdelningen i två: Salamandern Röd och Salamandern Gul. 
Under större delen av dagen är vi uppdelade i dessa grupper och arbetar utifrån barnens intressen och nyfikenhet med lärandet i fokus. 

Salamandern Gul består av 7 barn 2-6 år.
Salamandern Röd består av 9 barn 4-5 år. 

 

 

Uppdaterad: