Välkommen till Salamandern

Salamandern har barn i åldrarna 2-6 år

Under läsåret 2019/2020 har vi beviljats statsbidrag. 

Utifrån detta har vi delat upp avdelningen i två grupper: Cirklar och Trianglar.
Under större delen av dagen är vi uppdelade i dessa två grupper och arbetar utifrån barnens intressen och nyfikenhet med lärandet i fokus. Under höstterminen arbetar vi med utvecklingen av vår utemiljö på gården tillsammans med barnen.

Cirkelgruppen består av 12 barn i ålder 3-5 år.

Triangelgruppen består av 11 barn i ålder 2-5 år.

Lekens betydelse

I leken utvecklas koncentrationen och det sociala samspelet som ligger till grund för all aktivitet. Dessutom vistas vi utomhus så mycket som vi kan. Kreativiteten, utforskandet, motoriken samt hälsan gynnas av att leka utomhus.

Verksamheten har en tydlig struktur som skapar en lugn och trygg miljö med utrymme för projektarbete, skapande, rörelse och utflykter m.m.

 

 

Uppdaterad: