Välkommen till Fisken

Fisken har barn i åldrarna 2-5 år.

Under läsåret 2018/2019 har vi beviljats statsbidrag.

Fiskens avdelning är uppdelad i två grupper som heter Superhjältarna och Nyckelpigorna.

I Superhjältarna finns 13 barn i åldrarna 4-5 år.
I Nyckelpigorna finns 10 barn i åldrarna 2-3 år.

Magiska möten med djur

På Fisken möts barnen av en rolig och lärorik miljö.
Vi vill stärka alla barns tro på sig själva och sin egen förmåga genom att bland annat ge alla barn möjlighet till olika uttrycksformer som musik, skapande och drama.

Under detta läsår kommer vi att arbeta med projektet: Magiska möten med djur.

 

Uppdaterad: