Välkommen till Fisken

Fisken har barn i åldrarna 2,5-6 år.

Magiska möten

På Fisken möts barnen av en rolig och lärorik miljö.
Vi vill stärka alla barns tro på sig själva och sin egen förmåga genom att bland annat ge alla barn möjlighet till olika uttrycksformer som musik, skapande och drama.

 

 

Uppdaterad: