Måltider

 Måltidsservice driver köket, och den som är ansvarig i köket heter
 Shagul Amin och nås på telefonnummer 018-727 83 14.

Uppdaterad: