Välkommen till Sjöhästen

Sjöhästen har barn i åldrarna 1-3 år.

Här på Sjöhästen leker vi och har roligt, läser sagor, leker lekar, samtalar, forskar, sjunger, använder rim och ramsor och qr-koder för att barnen ska tillägna sig det svenska språket.

Skapande verksamhet

Genom skapande verksamhet har barnen möjlighet att uttrycka sig.
Vi målar, ritar, klipper, klistrar, använder deg, sång och musik.

Dagen varvas med rutinsituationer, planerade aktiviteter och fri lek inne och ute.

Utevistelse är en viktig del i vår verksamhet, därför är vi ute på vår gård varje dag och vi börjar alltid dagen med att ta emot barnet ute. Uppdaterad: