Besök oss:

Flogstavägen 97
752 72 Uppsala

Visa karta

 Öppettider

06:30 - 17:30

Sjukanmälan

Mellan klockan 06:30-09:00
sjukanmäls ditt barn här.
Därefter ringer du ditt barns avdelning.

Biträdande förskolechef
Veronica Haraldsson

Ansvarig för förskolorna Flogsta, Vänge och Västra Stenhagen