Välkommen till Grodan

Grodan har barn i åldrarna 2,5-6 år.

Samspel och glädje

På Grodan vill vi att alla barn och vuxna ska känna sig sedda och trygga. 
Trygghet, glädje och delaktighet är nyckelord som vi hela tiden strävar mot. Vi synliggör varandras olikheter, likheter och kompetenser ur ett normkreativt perspektiv.

Det är viktigt att få kunskap för att klara sig själv och kunna lita på sin egen förmåga. Att våga be om, ta emot och att hjälpa andra.

Lusten att lära skapar vi tillsammans genom att fånga ögonblicket, utforska, samtala, sjunga, dansa, leka och reflektera kring olika händelser och situationer såväl inomhus och utomhus.

Uppdaterad: