Biträdande förskolechef
Veronica Haraldsson

Ansvarig för förskolorna Flogsta, Vänge och Västra Stenhagen

Förskolechef
Camilla Christoffersson

Övergripande ansvarig för området Flogsta-Stenhagen-Hagunda.

Fisken/Sjöhästen

Grodan/Sköldpaddan

Salamandern

Köket

16 mars 2018