Biträdande förskolechef
Magnus Thorn

Ansvarig för Vänge förskola, Flogsta förskola och Västra Stenhagens förskola.

Köket

Uppdaterad: