Välkommen till Sköldpaddan

Sköldpaddan har barn i åldrarna 1-3 år.

Under läsåret 2017/2018 har vi beviljats statsbidrag.

Vi ser till barnens intresseområden i val av projekt och lärmiljö.

Varje tisdag, onsdag och torsdag är barnen indelade i mindre grupper. 
Utifrån barnens intresseområden, så utforskar vi nu konst och skapande.

I våra projektsamlingar reflekterar barnen över sitt experimenterande med olika material och verktyg som de skapar med. 

I verksamheten ingår också skapande, musik, lek, utevistelse och upptäckarutflykter. Extra fokus läggs på normkritiskt tänkande och teknik i alla sammanhang.

Vi stärker barnens olika kulturella bakgrund genom att räkna och sjunga på olika språk, samt uppmärksamma ord på olika språk, i projektet och när de uppkommer naturligt.
Vi arbetar med hållbar utveckling genom att städa upp i vår närmiljö. Barnen deltar i sopsorteringen.

20 juni 2018