Välkommen till Salamandern

Salamandern är en resursavdelning. Resursavdelning innebär att det är färre barn i gruppen och fler personal. Tre barn har en resursplats vigd för någon form av särskilt stöd.

Hos oss är alla barn aktiva i verksamheten utifrån sina egna förutsättningar. Vi bemöter varje barn individuellt och med rätt form av stöd. Alla har möjlighet att lyckas!

Verksamheten har en tydlig struktur som skapar en lugn och trygg miljö. I vår verksamhet finns utrymme för skapande, rörelse och utflykter m.m.

Leken är ett prioriterat område. Där utvecklas koncentrationen och det sociala samspelet som ligger till grund för all aktivitet. Dessutom vistas vi utomhus så mycket som vi kan. Kreativiteten, utforskandet, motoriken och hälsan gynnas av att leka utomhus.

Arbetssättet och uppdraget skiljer sig inte från andra förskoleavdelningar. Den främsta stimulansen får barnen i den dagliga verksamheten.
Personalen har tillgång till kontinuerlig handledning från barnpsykolog. 

Under läsåret 2018/2019 har vi beviljats statsbidrag. Utifrån detta har vi delat upp avdelningen i två: Salamandern Röd och Salamandern Gul. 
Under större delen av dagen är vi uppdelade i dessa grupper och arbetar utifrån barnens intressen och nyfikenhet med lärandet i fokus. 

Salamandern Gul består av 7 barn 2-5 år.
Salamandern Röd består av 9 barn 4-5 år. 

 

 

Föregående Nästa
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Uppdaterad: