Välkommen till Fisken

Fisken har barn i åldrarna 2-5 år.

Under läsåret 2017/2018 har vi beviljats statsbidrag.

Fiskens avdelning är uppdelad i två grupper som heter Superhjältarna och Nyckelpigorna.
I Superhjältarna finns fjorton barn i åldrarna 4-5 år.
I Nyckelpigorna finns nio barn i åldrarna 2-3 år.

På Fisken möts barnen av en rolig och lärorik miljö.
Vi vill stärka alla barns tro på sig själva och sin egen förmåga genom att bland annat ge alla barn möjlighet till olika uttrycksformer som musik, skapande och drama.

I våra projekt som fokuserar på Kroppen, får barn möjlighet till mångfald och kreativitet i lek och lärande på ett utforskande sätt.

 

 

20 juni 2018