Måltider

 Måltidsservice driver köket,
 och den som är ansvarig i köket heter
 Shagul Amin och nås på
 telefonnummer 018-727 83 14.

14 september 2018