Måltider

Shagul Amim Måltidsservice driver köket,
 och den som är ansvarig i köket heter
 Shagul Amin och nås på
 telefonnummer 018-727 83 14.

16 mars 2018