Ledningsteam

Flogsta-Stenhagen-Hagunda förskoleområde, består av 10 förskolor; Opalens förskola, Järlåsa förskola, Arkitektens förskola, Stenrösets förskola, Stenhällens förskola, Kullerstenens förskola, Västra Stenhagens förskola, Ramsta förskola, Flogsta förskola och  Vänge förskola

Förskolorna leds av ett team bestående av 1 förskolechef som har ett övergripande ansvar och 4 biträdande förskolechefer som är närmast ansvariga för 2 till 3 förskolor var. Dessutom finns det en pedagogisk utvecklingsledare som stöd för pedagoger och chefer. 

I förskoleområdet har vi en utvecklingsgrupp, med representanter från varje förskola, som leds av förskolechef och pedagogisk utvecklingsledare. Områdets utvecklingsgrupp har ett övergripande pedagogiskt ansvar för förskolan och området i enlighet med skollagen och läroplanen.

Förskolechef
Veronica Haraldsson

Övergripande ansvarig för området Flogsta-Stenhagen-Hagunda.

Pedagogisk utvecklare
Anna Ståby

Utmanar, utvecklar och stödjer det pedagogiska arbetet.

Biträdande förskolechef
Eva Forssell

Ansvarig för förskolorna Arkitekten och Kullerstenen.

Biträdande förskolechef
Gustav Östberg

Ansvarig för förskolorna Ramsta, Stenröset och Stenhällen 

Biträdande förskolechef
Magnus Thorn

Ansvarig för Vänge förskola, Flogsta förskola och Västra Stenhagens förskola.

Biträdande förskolechef
Dilsha Senay

Ansvarig för förskolorna Opalen och Järlåsa.

Uppdaterad: